ההרשמה למסטופ וקבלת כתובת בארה"ב ובאירופה אינה כרוכה בתשלום.

אין עמלת רישום Smile אין עלות תחזוקת חשבון Smile אין דמי טיפול לחבילה.

מחשבון עלויות :

 

עלויות שירותי שילוח

מחירון מסטופ, כנהוג במגזר ההובלה הבילאומית , מוצג בדולרים של ארה"ב. חיוב הלקוח מתבצע ע"פ חיוב שער הדולר בו מחוייבת מסטופ ע"י חברת הבלדרות הבינלאומית, פחות הנחה של 3.9%.

עליות שילוח החבילה מושפעות ממשקלה. משקל החבילה ייקבע על פי הגבוה מבין המשקל הפיזי או "המשקל הנפחי" כפי שמקובל במגזר ההובלה האווירית. (המשקל יעוגל ליחידת חצי הק"ג הבאה.)

לדוגמא: במידה והחבילה לחיוב הינה קופסת נעליים, קרוב לוודאי שחישוב יחידת הנפח יעלה על משקל הנעליים בפועל.

למחירון השילוח וההסבר מלא על שיטת החישוב הנפחי - לחץ כאן

עלויות שירותים נוספים

בנוסף לשרותי ההובלה חברת מסטופ מספקת ללקוחתיה מבחר שירותים נוספים:

Value Protection Coverage - ביטוח

מסטופ מבטחת אוטומטית את כל המוצרים הנשלחים לישראל. הביטוח מתייחס לפרק הזמן המתחיל מהגעת החבילה לאחד ממרכזי ההפצה שלנו בארה"ב, ומסתיים במסירתה ללקוח. אם נזהה נזק שנגרם לחבילה עם הגעתה אל סניף ההפצה שלנו בארה"ב, נדאג ליצור עמכם קשר וליידע אתכם בדבר הנזק בהקדם האפשרי.

תעריפי הביטוח - חבילות עד ערך 100$ אינן מחויבות בתשלום נוסף עבור ביטוח. חבילות מעל ערך של  100$ - מחויבות בפרמייה של 1$לכל 100$ ערך ביטוח, החישוב מתבצע החל מהדולר הראשון בערך המבוטח.

מסטופ עושה הכל כדי שהמוצר שרכשתם יגיע לביתכם שלם וללא פגע. במקרה שהמוצר שרכשתם ניזוק במהלך המשלוח מארה"ב לכתובתכם בישראל, יוחזר לכם מלוא סכום הרכישה תוך פרק זמן מקובל בקרב חברות הביטוח בישראל הפועלות בתחום כיסוי סיכוני הובלה אווירית וימית. החזר כספי יינתן בהתאם למדיניות חברת הביטוח. במקרה של ביטוח על הובלת טלוויזיות, תחול השתתפות עצמית, במקרה של נזק, בגובה של 400$.

Consolidation Fee איחוד חבילות

שירות זה מאפשר ללקוח לאחד במרכז הלוגיסטי, בארה"ב ובאירופה, מספר חבילות, המכילות את המוצרים שהזמין, לחבילה אחת (לא ניתן לאחד לחבילה אחת חבילות מארה"ב ומאירופה). השירות מותנה בקבלת מידע מפורט מהלקוח בטרם הגעת החבילה הראשונה למרכז הלוגיסטי וכן עדכון מסטופ ביחס לכל חבילה חדשה נוספת בטרם הגעתה. עלות השירות - 3$ לכל חבילה מאוחדת.

Repacking fee - שירות אריזה מחדש

שירות זה מאפשר ללקוח לבקש לארוז את המוצר הנרכש מחדש, לאחר הגעתו למרכז הלוגיסטי, במקרים בהם פעולת הקטנת אריזת המוצר המקורית או העברת תוכן החבילה לאריזה אחרת, עשויים להביא לתוצאת משקל לחיוב, הנמוך מן המקורי. השירות מוצע לחבילות מעל 1.5 ק"ג ורק על פי בקשה מראש מאת הלקוח בטרם נמסרה החבילה במרכז הלוגיסטי. השירות ניתן על ידי מסטופ ללא עלות נוספת .

לא כל המוצרים יתאימו לשרות אריזה מחדש ואין לראות בקבלת בקשה לשרות זה כהתחייבות מראש ליכולת הביצוע בפועל.

Storage fee - שירות אחסון חבילות

אנו מספקים 60 ימי אחסון חינם מרגע הגעת החבילה לאחד מן המרכזים הלוגיסטיים שלנו בארה"ב ואירופה ובתנאי שהחבילה תשלח בסופו של תהליך לישראל. לאחר תום 60 ימי איחסון ללא תנועה או קשר מצד הלקוח , החבילה תינטש/תושמד ללא עלות נוספת.

 

עלות שחרור מהמכס

ככלל, חבילות של יבוא אישי לישראל אשר ערכן הכולל (כולל את עלות ההובלה המקומית בחו"ל), לפי חשבון הספק, אינו עולה על 75$, פטורות מתשלום מיסים, לא כולל טבק על כל סוגיו, משקאות משכרים ומוצרים אחרים כפי שמפורסם באתר המכס. התקרה מתייחסת לחבילה בודדת, ביבוא אישי. מוצרים ביבוא מסחרי ו/או מוצרים ביבוא אישי שערכם הכולל הינו מעבר לסכום הפטור או שאינם פטורים יחויבו בתשלום מכס, מס קניה ומע"מ על פי קבוצות האפיון שלהם על ידי המכס וכן בדמי טיפול בגין שרותי העמילות שסופקו על מנת לשחרר את החבילות.

עמילות

 • כככל חבילות של יבוא אישי לישראל אשר ערכן הכולל (כולל את עלות ההובלה המקומית בחו"ל) אינו עולה על $75 ,פטורות מתשלום מכס או מע"מ.
 • חבילות של יבוא אישי לישראל, אשר ערכן הכולל (כולל את עלות ההובלה המקומית בחו"ל) עולה על 75$, ואשר עוברות הליך שחרור רגיל – יחול לגביהן תשלום אגרות מכס בסך 15.9 ש"ח (+ מע"מ), דמי אחסון ממ"ן, עמלת שחרור בסך 3$ ( + מע"מ) וכן מע"מ או מיסים כפי שנגבו ע"י רשויות המכס.
 • תעריפים לטיפול בחבילות שנעצרות במכס ואשר עוברות הליך שחרור פרטני - ישנם מקרים בהם החבילות נעצרות לבדיקה בהתאם להחלטות המכס. המכס רשאי לעצור כל חבילה, בכל ערך מכל סוג ואין לחברת מסטופ שליטה או יכולת ערעור על החלטת המוכס. בדיקות אלה כרוכות בעלות נוספת הנעה בין 30$ ל-50$- עמילות מכס ותוספת אגרות
 • חיובים נוספים בגין הליכי שחרור ממכס ייקבעו על ידי קבלן ההובלה הבינלאומית שלנו וישתנו ממקרה למקרה. אנו רוכשים עבור לקוחותינו במרוכז שירותי שחרור מכס מוזלים ותחרותיים ביחס למקובל בישראל. פריטי יבוא כגון תוספי מזון עשויים להתעכב לבדיקות מטעם משרד הבריאות ולשאת בעלויות שחרור מכס חריגות.

מיסים

בחבילות שערכן מעל 75$ או חבילות שאינן פטורות מתשלום מיסים ללא קשר לערך החבילה , ערך החיוב יקבע ע"פ רשויות המס וע"פ הדיווח שיועבר ע"י עמיל המכס של מסטופ

להלן דוגמא לשמות סוגי המיסים/אגרות כפי שיכולים להופיע בחשבונית הלקוח :

 • מע"מ - Custom Vat
 • מס קניה - Customs Purchase Tax
 • מכס - Customs
 • אגרת איחסון ממ"ן  - Custom Storage Fee
 • גירעון  הפרש המיסים בין ערך המוצר לפי הצהרת הלקוח לערך המוצר ע"פ החלטת המוכס - Customs Deficit
 • סימון תוויות למוצרי ביגוד - Customs Labels
 • אגרת הנפקת מסמכים - Customs Documentation Fee
 • אגרת יבואן מסחרי - Customs Authorization Rashat
 • אגרת מחשב - Customs Computer Fee
 • אגרת ביטחון - Customs Security Fee
 • אגרת בדיקה פיזית - Customs physical check
 • אגרת בריאות - Customs Health Fee

לעמוד המדריך לייבוא אישי באתר המכס לחץ כאן.

אופן החיוב

לקוחות מסטופ יחויבו עבור שירותים לעיל בשתי תנועות כספיות עוקבות:

 1. שירותי שילוח ושירותים נוספים במידה וסופקו בחו"ל -  חיוב זה יבוצע בסיום הליך הכנת החבילה לקראת שילוחה לארץ , לפני עליתה לטיסה לארץ בארה"ב או באירופה.
 2. מיסים, מכס ושרותי עמילות – חיוב זה יבוצע לאחר הנחיתה בישראל, במקרים בהם החבילה חייבת במכס ומיסים ע"פ חוקי מדינת ישראל. תשלומי אלו יחוייבו עם קבלת החשבון הסופי מקבלן ההובלה ועמילות המכס של מסטופ. (לעיתים החיוב יבוצע בפועל לאחר קבלת החבילה ע"י הלקוח).

מסטופ מנפיקה חשבוניות מס ללקוחותיה בעזרת מערכת "חשבונית ירוקה". חשבוניות אלה נשלחות ללקוחות מיד לאחר חיוב העסקה. ניתן לראות את העתקי החשבוניות גם בדף ההזמנה תחת חשבון הלקוח של מסטופ.

התשלום יחויב בכרטיס האשראי הנמצא בחשבון במסטופ או באמצעות הרשאה לחיוב חשבון PayPal.

 

לקוחות מספרים עלינו:

לקבלת מבצעים והנחות

לקבלת מיילים על מבצעים והנחות, הרשם עכשיו לרשימת התפוצה VIPcredit cards paypal