ההרשמה למסטופ וקבלת כתובת בארה"ב ובאירופה אינה כרוכה בתשלום.

אין עמלת רישום Smile אין עלות תחזוקת חשבון Smile אין דמי טיפול לחבילה.

קניות בחו"ל זה אקספרס - רק במסטופ Surprised

מחשבון עלויות :

 

עלויות שירותי שילוח

מחירון מסטופ, כנהוג במגזר ההובלה הבילאומית , מוצג בדולרים של ארה"ב. חיוב הלקוח בגין שרותי מסטופ מתבצע בשקלים ע"פ חיוב שער הדולר ,שער העברות והמחאות, שנקבע ע"י בנק לאומי ביום העסקים האחרון שלפני הנפקת החשבונית.

 

עליות משלוח חבילה מושפעות ממשקלה. משקל החבילה ייקבע על פי הגבוה מבין המשקל הפיזי או "המשקל הנפחי" כפי שמקובל במגזר ההובלה האווירית. (המשקל יעוגל ליחידת חצי הק"ג הבאה.)

לדוגמא: במידה והחבילה לחיוב הינה קופסת נעליים, קרוב לוודאי שחישוב יחידת הנפח יעלה על משקל הנעליים בפועל.

למחירון השילוח וההסבר מלא על שיטת החישוב הנפחי - לחץ כאן

עלויות שירותים נוספים

בנוסף לשרותי ההובלה חברת מסטופ מספקת ללקוחתיה מבחר שירותים נוספים:

Value Protection Coverage - ביטוח

מסטופ מבטחת אוטומטית את כל המוצרים הנשלחים לישראל. הביטוח מתייחס לפרק הזמן המתחיל מהגעת החבילה לאחד ממרכזי ההפצה שלנו בארה"ב, ומסתיים במסירתה ללקוח. אם נזהה נזק שנגרם לחבילה עם הגעתה אל סניף ההפצה שלנו בארה"ב, נדאג ליצור עמכם קשר וליידע אתכם בדבר הנזק בהקדם האפשרי.

תעריפי הביטוח - חבילות עד ערך 100$ אינן מחויבות בתשלום נוסף עבור ביטוח. חבילות מעל ערך של  100$ - מחויבות בפרמייה של 1$לכל 100$ ערך ביטוח, החישוב מתבצע החל מהדולר הראשון בערך המבוטח.

מסטופ עושה הכל כדי שהמוצר שרכשתם יגיע לביתכם שלם וללא פגע. במקרה שהמוצר שרכשתם ניזוק במהלך המשלוח מארה"ב לכתובתכם בישראל, יוחזר לכם מלוא סכום הרכישה תוך פרק זמן מקובל בקרב חברות הביטוח בישראל הפועלות בתחום כיסוי סיכוני הובלה אווירית וימית. החזר כספי יינתן בהתאם למדיניות חברת הביטוח. במקרה של ביטוח על הובלת טלוויזיות, תחול השתתפות עצמית, במקרה של נזק, בגובה של 400$.

Consolidation Fee איחוד חבילות

שירות זה מאפשר ללקוח לאחד במרכז הלוגיסטי, בארה"ב ובאירופה, מספר חבילות, המכילות את המוצרים שהזמין, לחבילה אחת (לא ניתן לאחד לחבילה אחת חבילות מארה"ב ומאירופה). השירות מותנה בקבלת מידע מפורט מהלקוח בטרם הגעת החבילה הראשונה למרכז הלוגיסטי וכן עדכון מסטופ ביחס לכל חבילה חדשה נוספת בטרם הגעתה. עלות השירות - 3$ לכל חבילה מאוחדת.

Repacking fee - שירות אריזה מחדש

שירות זה מאפשר ללקוח לבקש לארוז את המוצר הנרכש מחדש, לאחר הגעתו למרכז הלוגיסטי, במקרים בהם פעולת הקטנת אריזת המוצר המקורית או העברת תוכן החבילה לאריזה אחרת, עשויים להביא לתוצאת משקל לחיוב, הנמוך מן המקורי. השירות מוצע לחבילות מעל 1.5 ק"ג ורק על פי בקשה מראש מאת הלקוח בטרם נמסרה החבילה במרכז הלוגיסטי. השירות ניתן על ידי מסטופ ללא עלות נוספת .

לא כל המוצרים יתאימו לשרות אריזה מחדש ואין לראות בקבלת בקשה לשרות זה כהתחייבות מראש ליכולת הביצוע בפועל.

Storage fee - שירות אחסון חבילות

אנו מספקים 60 ימי אחסון חינם מרגע הגעת החבילה לאחד מן המרכזים הלוגיסטיים שלנו בארה"ב ואירופה ובתנאי שהחבילה תשלח בסופו של תהליך לישראל. לאחר תום 60 ימי איחסון ללא תנועה או קשר מצד הלקוח , החבילה תינטש/תושמד ללא עלות נוספת.

 

עלות שחרור מהמכס

החל מתאריך ה 1 במאי 2020,  יבוצע שינוי בתהליך גביית החיובים המגיעים מרשויות המס ועמיל המכס ואשר קשורים לשחרור החבילות ממכס : חבילות שימצאו חייבות בעלויות שחרור : מיסים , אגרות ועמילות מכס,  חיובים אלו יגבו ישירות על ידי חברת ההובלה.
מסטופ תמשיך לחייב בגין עלויות שילוח ושירותים נוספים במידה וסופקו בחו"ל  אולם לא תחייב יותר בגין עלויות נוספות עם הגעת החבילה לישראל.

במקרה בו ימצא ע"פ חוקי מדינת ישראל כי החבילה חייבת בעלויות שחרור - חברת ההובלה תיצור קשר ישירות עם הלקוח ותתאם מולו ישירות את תשלום העלויות בכרטיס אשראי וזאת כתנאי לתאום פיזור החבילה.

המכס רשאי לעצור כל חבילה, בכל ערך מכל סוג ואין לחברת מסטופ שליטה או יכולת ערעור על החלטת המוכס. 
למסטופ אין שליטה או השפעה על גובה החיובים שלאחר שילוח החבילה מארה״ב או אירופה.

ככלל, חבילות של יבוא אישי לישראל אשר ערכן הכולל (כולל את עלות ההובלה המקומית בחו"ל), לפי חשבון הספק, אינו עולה על 75$, פטורות מתשלום מיסים, לא כולל טבק על כל סוגיו, משקאות משכרים ומוצרים אחרים כפי מפורסם באתר המכס. תקרה זו מתייחסת לחבילה בודדת, ביבוא אישי.

מוצרים ביבוא מסחרי ו/או מוצרים ביבוא אישי שערכם הכולל הינו מעבר לסכום הפטור או שאינם פטורים יחויבו בתשלום מכס, מס קניה ומע"מ על פי קבוצות האפיון שלהם על ידי המכס , באגרות שונות הניגבות ע"י המכס וכן בדמי טיפול בגין שרותי העמילות שסופקו על מנת לשחרר את החבילות.

החבילות אשר עוברות תהליך שחרור במכס משתחררות בהליך שחרור רגיל או הליך שחרור פרטני:

שחרור רגיל – רוב החבילות של יבוא אישי/מסחרי  לישראל, אשר ערכן הכולל (כולל את עלות ההובלה המקומית בחו"ל) עולה על 75 ומגיע עד לסכום מ 1,000$ יעברו תהליך שחרור רגיל.

שחרור פרטני – חבילות  בערך של מעל 1,000$ או חבילות בערך נמוך יותר ואשר נעצרו לבדיקה במכס עוברות הליך שחרור פרטני . המכס רשאי לעצור כל חבילה, בכל ערך מכל סוג ואין לחברת מסטופ שליטה או יכולת ערעור על החלטת המוכס.

מיסים ואגרות הניגבים ע"י המכס

להלן טיפים ומידע שרכזנו עבורכם בכל הקשור לתשלומים הניגבים ע"י מכס ישראל (למידע מפורט ועדכני אנו ממליצים להיכנס לאתר המכס):

בחבילות שערכן מעל 75$ או חבילות שאינן פטורות מתשלום מיסים ללא קשר לערך החבילה , ערך החיוב יקבע ע"פ רשויות המס וע"פ הדיווח שיועבר ע"י עמיל המכס של מסטופ.

ערך המוצר לחיוב מיסים ואגרות הינו ערך CIF = ערך המוצר + ביטוח + הובלה. המכס מחשב ביטוח והובלה בערך של  כ- 5$ לקילו. (לדוגמא מוצר ששוויו 100$ ומשקלו לשילוח הוא 4 קילו , ערך CIF = 120$ = 100$+4*5$)

מטבע לחישוב – בחבילות אשר ערכן בחשבונית הספק אינו מופיע במטבע של דולר ארה"ב, המכס מבצע המרה של ערכן לדולר ארה"ב על מנת לקבוע את ערכן בכניסה לישראל. על פי כללי המכס, ה"שער היציג" הוא שער המטבע שמפרסם בנק ישראל ביום השחרור בתוספת 0.5%. (לתשומת לב הרוכשים באירופה).

מיסים

שם המס

שם המס כפי שיופיע בחשבונית מסטופ

הסבר

מע"מ מהצהרת יבוא

Customs VAT from the import declaration

מחושב באחוזים,  17% מערך CIF של החבילה.

מכס

Customs

מחושב באחוזים ,ע"פ סיווג המוצרים שבחבילה, מערך CIF של החבילה.

מס קניה

Customs Purchase Tax

מחושב באחוזים ,ע"פ סיווג המוצרים שבחבילה, מערך CIF של החבילה.

גירעון

Customs Deficit

הפרש המיסים בין ערך המוצר לפי הצהרת הלקוח לערך המוצר ע"פ החלטת המוכס

אגרות

להלן רשימה של האגרות העיקריות הנגבות בעת שחרור החבילה ממכס. האגרות הינן אגרות המחוייבות ע"י המכס עצמו , ממ"ן או רשות שדות התעופה :

שם האגרה

שם האגרה כפי שתופיע בחשבונית מסטופ

הסבר

שירותי ניטול ואחסנה

Customs Handling and storage services

כל חבילה אשר אינה פטורה ממכס  ו/או שנעצרת ע"י המכס, משלמת אגרה זו. העלות - שלושה הימים הראשונים מרגע נחיתה 1.91   לק"ג, מהיום הרביעי והלאה חיוב אחסנה שמצטברת מיום ליום לללא תעריף קבוע.

אגרת מחשב רשומון ייבוא

Customs Computer import fee

אגרה בסך 18 ₪ על כל משלוח יבוא בעל ערך CIF בערך של מעל 100$, במשלוחים מעל 1,000$ סכום האגרה יעמוד על 36 ₪.

אגרת בדיקות רשומון ייבוא

Customs Inspection fee

אגרה בסך 41 ₪ על כל משלוח יבוא עם ערך CIF מעל 500$.

אגרת יבוא רש"ת

Customs Import fee of the Israel Airports Authority

אגרה בסך 27 ₪ , על כל משלוח ייבוא מסחרי  בעל ערך CIF של מעל 500$.

אגרת בדיקה פיזית

Customs physical check

אגרה בסך 60 ₪ , מחוייבת רק במקרה שמשלוח נעצר לבדיקה פיזית.

חלק מהאגרות חייבות בתשלום מע"מ, רשימה המלאה של האגרות מופיעה באתר המכס.

עמילות

להלן עלות שירותי העמילות והקצאת האשראי ללקחות מסטופ :

שחרור רגיל – עלות שירותי העמילות בגין שחרור מסוג זה, תעמוד על  31.1 ש"ח (+ מע"מ) ומחוייבת בשתי שורות  : 15.9 ש"ח (+ מע"מ), עמלת שחרור בסך 15.2 ש"ח  ( + מע"מ). : Customs Broker Clearance Service and Credit Allocation, Customs broker forwarded. מחיר זה תקף רק לחבילות ששוחררו עד לתאריך ה 30.4.2020 ו/או חבילות אשר עלות שחרורן ממכס שולמה ע"י מסטופ לעמיל המכס ולאחר מכן נגבתה מהלקוח ע"י מסטופ. חבילות שישוחררו לאחר ה1.5.2020 , חברת ההובלה תיצור קשר ישירות עם הלקוח ועלות שירותי העמילות תהיה ע"פ מחירון חברת ההובלה ותשולם ישירות ע"י הלקוח לחברת ההובלה.

שחרור פרטני –עלות שירותי העמילות בגין שחרור מסוג זה תעמוד על 125.2 ש"ח  (+ מע"מ)  ומחוייבת בשתי שורות : 72 ש"ח (+ מע"מ), עמלת שחרור בסך 53.2 ש"ח ( + מע"מ).  סעיפים אלו יופיע בחשבונית הלקוח תחת השמות: Customs Brokerage, Customs broker forwarded HV. מחיר זה תקף רק לחבילות ששוחררו עד לתאריך ה 30.4.2020 ו/או חבילות אשר עלות שחרורן ממכס שולמה ע"י מסטופ לעמיל המכס ולאחר מכן נגבתה מהלקוח ע"י מסטופ. חבילות שישוחררו לאחר ה1.5.2020 , חברת ההובלה תיצור קשר ישירות עם הלקוח ועלות שירותי העמילות תהיה ע"פ מחירון חברת ההובלה ותשולם ישירות ע"י הלקוח לחברת ההובלה.

עמלת הוצאת אישורים – במקרים בהם נדרשים אישורים לשחרור החבילה, תיגבה עמלה זו ע" מחירון מחלקת עמילות המכס של חברת ההובלה. (לדוגמא: אישור תקשורת, אישור משרד התחבורה וכו'). סעיף זה חייב בתשלום מע"מ. שם הסעיף כפי שיופיע בחשבונית הלקוח: .Customs Broker Certificate issuing fee.

שער עולמי עמלת הוצאת יפוי כח/תצהיר יבואן: במידה והנכם יבואן מסחרי ללא כרטיס חכם , עלות הוצאת יפוי כח ליבוא מעל 1,000$ תיגבה ע"פ מחירון מחלקת עמילות המכס של חברת ההובלה, במידה ושווי החבילה מעל 5,000$ ידרש גם תצהיר יבואן , עלות הוצאת תגבה ע"פ מחירון מחלקת עמילות המכס של חברת ההובלה.  סעיף זה גם חייב בתשלום מע"מ.

לעמוד המדריך לייבוא אישי באתר המכס לחץ כאן.

אופן החיוב

לקוחות מסטופ יחויבו עבור השירותים בתנועה כספית אחת:
שרותי שילוח ושירותים נוספים במידה וסופקו בחו"ל - חיוב זה יבוצע בסיום הליך הכנת החבילה לקראת שילוחה לארץ , לפני עליתה לטיסה לארץ בארה"ב או באירופה. חיוב הלקוח בגין שרותי מסטופ מתבצע בשקלים ע"פ חיוב שער הדולר ,שער העברות והמחאות, שנקבע ע"י בנק לאומי ביום העסקים האחרון שלפני הנפקת החשבונית.


שירות  שחרור ממכס (מיסים, מכס, אגרות ושרותי עמילות) - חיוב זה יבוצע לאחר הנחיתה בישראל, במקרים בהם החבילה חייבת במכס ומיסים ע"פ חוקי מדינת ישראלו/או במקרה והחבילה נעצרה לבדיקה ע"י המכס. תשלומי אלו יחוייבו עם קבלת החשבון הסופי מקבלן ההובלה ועמילות המכס של מסטופ. (לעיתים החיוב יבוצע בפועל לאחר קבלת החבילה ע"י הלקוח). חיוב זה תקף רק לחבילות ששוחררו עד לתאריך ה 30.4.2020 ו/או חבילות אשר עלות שחרורן ממכס שולמה ע"י מסטופ לעמיל המכס ולאחר מכן נגבתה מהלקוח ע"י מסטופ. חבילות שישוחררו לאחר ה1.5.2020 , במקרה בו ימצא ע"פ חוקי מדינת ישראל כי החבילה חייבת בעלויות שחרור - חברת ההובלה תיצור קשר ישירות עם הלקוח ותתאם מולו ישירות את תשלום העלויות בכרטיס אשראי וזאת כתנאי לתאום פיזור החבילה.

מסטופ מנפיקה חשבוניות מס ללקוחותיה בעזרת מערכת "חשבונית ירוקה". חשבוניות אלה נשלחות ללקוחות מיד לאחר חיוב העסקה. ניתן לראות את העתקי החשבוניות גם בדף ההזמנה תחת חשבון הלקוח של מסטופ.

התשלום יחויב בכרטיס האשראי הנמצא בחשבון במסטופ או באמצעות הרשאה לחיוב חשבון PayPal.