מידע: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.

כללי

 1. ברוכים הבאים לתקנון האתר של מסטופ המופעל על ידי חברת נטוויזן סחר בינלאומי (2002) בע"מ (להלן: "החברה /מסטופ") והידוע בכתובת www.mustop.co.il (להלן: "האתר").

  תקנון זה נועד להסדיר את תנאי ההתקשרות שבין לקוחות מסטופ לבינה. לקוח מסטופ המבצע פעולה באמצעות האתר מצהיר כי קרא והבין את תקנון האתר, המשמעויות הנובעות ממנו וכי ידוע לו שהוראות התקנון חלות על תנאי ההתקשרות שבינו לבין מסטופ וכי הן תחייבנה אותו ואת מסטופ כאחד, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד מסטופ ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או בעליה ו/או מי מטעמה מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות מסטופ על פי תקנון זה וזאת כלפי מסטופ בלבד.

 2. מסטופ אינה מייבאת ו/או מוכרת ו/או מספקת מוצרים כלשהם אלא מאפשרת באמצעות האתר לרכשם ולייבאם לישראל מארצות הברית ומאירופה. הלקוח הוא היבואן לכל דבר וענין של המוצרים לרבות ביחס לרשויות המדינה בארץ ובחו"ל ובכלל זה בספרי המכס ובהתאם נושא בכל עלויות המיסים והנלווים הנובעים מיבוא החבילה לישראל וזאת , בין אם היבוא נעשה כיבוא אישי כמפורט להלן ובין אם כיבוא מסחרי.

 3. האחריות הבלעדית לטיב המוצרים, לאספקתם עד למרכזים הלוגיסטיים בניו ג'רזי ובלונדון, על פי הענין (המרכז הלוגיסטי בלונדון ובניו ג'רזי, כ"א מהם בנפרד יקראו להלן: "המרכז הלוגיסטי"), מתן אחריות וגביית התשלום עבור רכישת המוצרים (למעט במקרים בהם ניתן שירות רכש מקומי)- מוטלת באופן בלעדי על הספק ממנו נרכשו המוצרים. אין לראות במסטופ כמי שמוכרת את המוצרים ו/או כמי שחבה באחריות כלשהי בגין מכירתם.

 4. מסטופ מספקת שירותים אך ורק לבוגרים/ות מעל גיל 18. מסטופ שומרת לעצמה את הזכות לסרב להעניק שירות, לבטל חשבונות ולבטל הזמנות בשיקול דעתה הבלעדי במידה ואת/ה מתחת לגיל 18

  תהליך הרישום והגעת החבילה מהספק בחו"ל לבית הלקוח

 5. הרישום לשירותי מסטופ אינו כרוך בתשלום ומתבצע כמפורט במדריך מסטופ המצוי באתר מסטופ (להלן: "מדריך מסטופ"). את טופסי התשלום עבור הקניות באתרי הספקים האמריקאים והאירופאים (להלן: אתר הספק/הספקים/אתרי הספקים") חובה למלא בהתאם להוראות המצויות במדריך מסטופ.

 6. לאחר ביצוע כל הזמנה, יש להעביר למסטופ במייל לכתובת info@mustop.co.il. יש לשמור את אישור ההזמנה המקורי שמתקבל בדואר האלקטרוני. במידה ולא התקבל אישור כאמור, יש לבקשו מהספק. אישור ההזמנה יידרש למסטופ במידה ולא תתקבל חשבונית עם החבילה.

 7. לאחר ביצוע קניה באתר הספק, ובכפוף לתנאי המשלוח המקומיים כפי שסוכמו בין הלקוח לבין הספק, תתקבל החבילה במרכז הלוגיסטי. פרק הזמן הנדרש להגעת חבילה מהספק למרכז הלוגיסטי תלוי בלעדית בספק ובאמצעי בו הוא משתמש לשילוח החבילה. פרק זמן זה משתנה אצל ספקים שונים. מידע לגבי שרותי השילוח מצוי לרוב באתרי הספקים, תחת סעיף זמני משלוח.

 8. על החבילה להגיע למרכז הלוגיסטי כשהיא כוללת מסמך המכונה "ערך רשמי" הכולל פירוט בדבר ערך המוצר כפי ששולם, דמי משלוח והמיסים המקומיים אשר שולמו בגינו. לרוב מידע זה מצוי בחשבונית הספק. במקרים בהם מגיעה החבילה ללא מסמך "ערך רשמי", תישלח ללקוח הודעה ובה יצוין סטטוס "ממתין לחשבונית". עם קבלת מייל זה, מתבקש הלקוח לשלוח למסטופ העתק של המייל שקיבל מהספק ביום הרכישה המאשר את ההזמנה שביצע.

 9. כאשר בידי מסטופ מלוא הפרטים והמידע הדרוש ביחס לחבילה, ישונה סטטוס החבילה ל- Billing Process In וממועד זה ואילך לא ניתן יהיה לבצע כל שינוי בנוגע לחבילה.

 10. משלוח מהמרכז הלוגיסטי לישראל מתבצע במרוכז כמעט בכל ימות השבוע. עם הגעת החבילות לישראל יתבצע הליך השחרור ממכס.

 11. חבילות שישוחררו מהמכס ימסרו באמצעות קבלני ההובלות של מסטופ ללקוחות מסטופ בישראל, בהתאם לכתובות שהוזנו באתר. בכל מקרה של שינוי כתובת - על הלקוח לעדכן זאת באתר או בשירות הלקוחות של מסטופ. במידה ולקוח לא יימצא בכתובת המסירה בעת ביקור השליח, תושאר לו פתקית ובה הנחיות לתיאום משלוח במועד אחר.

 12. חבילה תחשב כחבילה שאחרה את מועד האספקה המיועד רק במידה שלא נמסרה בישראל במהלך השבוע העוקב לשבוע הגעתה למרכז הלוגיסטי של מסטופ (המסתיים ביום חמישי אחר הצהריים) ובלבד שהחבילה לא עוכבה ו/או נעצרה במכס ו/או לא נדרשה כל התערבות ו/או מידע נוסף ו/או אישור מצד הלקוח ו/או הספק ו/או רשות כלשהי ו/או לא חל עיכוב אשר נגרם במישרין או בעקיפין כתוצאה מגורם שאינו בשליטת מסטופ לרבות כתוצאה מתקלה במטוס, מזג אויר, חגים בארץ, בארה"ב/ באירופה, שרפה, שביתות, השבתות, מלחמות, גיוסי כללי וכל פעולה של כח עליון בין אם צפויה ובין אם בלתי צפויה.

 13. במקרים של הזמנת מוצר בעל אופי המכתיב הגעה מהירה מובטחת לישראל, רצוי לבצע את ההזמנה כמשלוח אקספרס. לשם כך יש לפנות לשירות הלקוחות של מסטופ.

  שחרור מהמכס ומיסים

 14. על יבוא מוצרים לישראל חלים דיני המס הישראלים ובהתאם נקבע גובה המס/הפטור מתשלום. למידע מפורט ועדכני על שיעורי המכס והמע"מ לחץ כאן. מובהר בזאת, כי המידע המפורט להלן אינו מהווה יעוץ בכל הקשור לשיעורי המכס, מס קניה והמע"מ ועל הלקוח החובה לבדוק זאת באופן עצמאי מול רשויות המס. כמו כן, באחריות הלקוח לוודא האם יבוא המוצר לישראל מותנה באישור הרשויות בישראל, מהם הקריטריונים התקפים וכן את הצורך בקבלת אישור /רישיון יבוא.

 15. על פי תקנות המכס ניתנים פטורים בגין יבוא אישי, כפי שיפורט להלן, בעוד שיבוא שאינו יבוא אישי איננו פטור ממיסים. יבוא אישי על פי תקנות המכס משמע; טובין שנשלחו אל הלקוח בדואר חבילות המיועדים לשימושו האישי בתנאים הבאים:1) הטובין אינם אסורים ליבוא לישראל. 2) השולח הצהיר על תכולת החבילה. 3) משקל החבילה אינו עולה על 20 ק"ג.

 16. תקנות המכס בישראל כוללות בשווי המוצרים ביבוא אישי את הסכום הכולל ששולם עבור המוצר והשירותים הנלווים כגון דמי הובלה בתוך ארה"ב ואירופה.

 17. ככלל, חבילות של יבוא אישי לישראל אשר ערכן הכולל (כולל את עלות ההובלה המקומית בחו"ל), לפי חשבון הספק, אינו עולה על 75$, פטורות מתשלום מיסים, לא כולל טבק על כל סוגיו ומשקאות משכרים. התקרה מתייחסת לחבילה בודדת, ביבוא אישי. מוצרים ביבוא אישי שערכם הכולל הינו מעבר לסכום הפטור או שאינם פטורים יחויבו בתשלום מכס, מס קניה ומע"מ על פי קבוצות האפיון שלהם על ידי המכס.

 18. המכס רשאי לעצור כל חבילה לפי שיקול דעתו ולבדוק אותה ו/או לעכב את שחרורה. במקרה של עצירת ו/או עיכוב חבילה יחויב הלקוח בעמלת מכס גבוהה יותר ובדמי אחסון, כפי שיקבע על ידי המכס ועמיל המכס.

 19. עמילי המכס יגישו לרשויות המכס בישראל דיווח מדויק של תכולת כל חבילה, על פי סיווגה ושווי המוצרים המיובאים.

 20. לרוב, יעברו חבילות בעלות אופי שיגרתי וערך הנמוך מ 1,000 דולר הליך שחרור מהיר, שיסתיים עוד ביום הגעת החבילות לארץ.

 21. חבילות בערך הגבוה מ 1,000 דולר, וחבילות המכילות פרטי יבוא חריגים, כהגדרתם להלן, ישוחררו בהליך פרטני. לצורכי תקנון זה "חבילות אשר מכילות פרטי יבוא חריגים" משמע: מוצרי מזון, תרופות, מוצרים העלולים לגרום נזק גופני, מוצרים אלחוטיים, חלפים לרכב וכל מוצר נוסף אשר לשם יבואו לישראל נדרשת קבלת אישור הרשויות הרלוונטיות בישראל. חבילות אלו עשויות להתעכב במכס בשל הצורך באישורים ובבדיקות שונות ולהיות מחויבות בעלויות חריגות.

 22. חבילות המכילות פרטי יבוא חריגים ישוחררו במסגרת הליך פרטני. בהליך פרטני, יכין עמיל המכס רשומון אישי של חבילות מהקבוצה הנ"ל. נציג שירות הלקוחות ייצור קשר עם הלקוח מיד עם קבלת דרישת עמיל המכס לאספקת מסמכים נוספים, ככל שידרשו.

 23. במידה וחבילה מכילה מוצר הדורש אישור מיוחד, יצור שירות הלקוחות של מסטופ קשר עם הלקוח וזאת עם קבלתה במרכז הלוגיסטי או עם קבלת דרישה להצגת מסמכים נוספים כפי שתהיה מרשויות המכס או מכל גורם רשמי אחר עם הגעת החבילה לישראל. במקרה כאמור יתבקש הלקוח להמציא את האישורים הדרושים כדי לקצר ככל האפשר את הליך שחרור המכס. במידה והאישורים/מסמכים הנדרשים לא יומצאו בזמן, החבילה עלולה להתעכב ובשל כך לשאת בעלויות נוספות כלפי רשויות המכס או רשויות שונות כגון מחסני ממ"ן. כל העלויות שיתווספו למוצר בגין הליכי שחרור מכס יחולו על הלקוח.

 24. בשל עצירת/עיכוב חבילה במכס כאמור בסעיף זה, יחויב הלקוח בתשלום גבוה יותר בשל שירותי עמילות המכס וכן בעמלה נוספת בשל קבלת האישורים הנוספים שידרשו. באחריות הלקוח בלבד להמציא את כל האישורים אשר ידרשו על ידי כל גורם שהוא לצורך שחרור החבילה מהמכס.

 25. במקרה שהחבילה תעוכב במרכז הלוגיסטי או במכס או במקרה שהחבילה לא נמסרה ללקוח והכל בשל חוסר שיתוף פעולה מצד הלקוח - בחלוף 60 יום מעת פניית מסטופ ללקוח בענין תחשב החבילה כחבילה שננטשה, ומסטופ תהיה פטורה מכל אחריות ביחס לחבילה ולשחרורה. מובהר בזאת כי אין באמור לעיל כדי לפטור את הלקוח מתשלום עמלות מסטופ ומתשלום מיסים על פי הענין.

  שירותי מסטופ והתשלום בגינם

 26. התשלום עבור שירותי מסטופ יתבצע באמצעות חיוב כרטיס אשראי או באמצעות הרשאה לחיוב חשבון PayPal, וזאת בין בתנועה אחת ובין בשתי תנועות כספיות כמפורט להלן. אין להסיר את אמצעי התשלום טרם שיתבצעו מלוא חיובי המיסים, עמילות המכס והתשלומים בגין שרותי מסטופ. הלקוח מאשר כי ידוע לו שלא יידרש אישורו מראש לחיוב בגין דמי משלוח חבילות, מיסים, עמילות מכס, דמי אחסנה ושירותי מסטופ על פי תקנון זה.

 27. מסטופ שומרת לעצמה את הזכות לעכב ולא למסור כל חבילה עד לתשלום מלוא תשלומי המיסים, עמילות המכס והתשלומים בגין שרותי מסטופ.

 28. להלן שירותי מסטופ ועלותם:
  • שירות ההובלה מארצות הברית/אירופה לישראל- שירות זה מאפשר ללקוח שרכש מוצרים באתרי ספקים בארצות הברית ובאירופה וביקש במסגרת הזמנתו כי המוצרים ימסרו במרכז הלוגיסטי בארה"ב ובאירופה, לקבלם בישראל בכתובת שמסר באתר.
  • התשלום בגין שירות זה הינו בהתאם למשקל הנפחי של המשלוח או המשקל הממשי של המשלוח, לפי הגבוה מבין השניים, כמקובל במגזר ההובלה האווירית, כאשר משקל החבילה יעוגל ליחידת חצי הק"ג הבאה בצירוף המיסים ששולמו בגינה ובצירוף התשלומים המפורטים להלן על פי הענין . לטבלת מחירים עדכנית לחץ כאן. למחירון ומחשבון עלות לחץ כאן. להסבר מלא על שיטת חישוב המשקל הנפחי לחצו כאן.
  • ביטוח - חבילות בשווי הגבוה מ- 100$ מבטוחות בביטוח הובלה אווירית כנגד תשלום של $1 בגין כל $100 ערך מוצרים. חישוב ערך המוצר יתבצע החל מהדולר הראשון בכל מאה דולר ערך, ויעוגל כלפי מעלה למאה הבאה. חבילות בערך נמוך מכך מבוטחות בחינם.
  • שחרור בהליך רגיל – בגין חבילה חייבת במכס או מע"מ ששוחררה בהליך רגיל יחויב הלקוח בתשלום של $3.5. במקרה שהחבילה אינה חיבת במיסים ושוחררה בהליך רגיל - לא יחויב הלקוח בתשלום נוסף. הליך רגיל – משמע, החבילה לא נעצרה ו/או עוכבה על ידי המכס ו/או לא נדרשו פרטים ו/או מסמכים ו/או אישורים נוספים לצורך שחרור החבילה מהמכס.
  • שחרור בהליך פרטני – במקרים של שחרור פרטני יחולו עלויות שחרור מכס נוספות, בכל מקרה לגופו, ובכל מקרה לא יפחתו מ- 30$. שחרור פרטני משמע אחד מאלו:1) חבילות בשווי העולה על 1000$. 2) חבילות המכילות תרופות ו/או מוצרי מזון ו/או תוספי מזון ו/או מוצרים העלולים לגרום נזק גופני ו/או מוצרים אלחוטיים .3) חבילות ששחרורן דורש המצאת אישורים מרשויות המדינה לרבות משרד התקשורת, מכון התקנים, משרד התחבורה ועוד. 4) חבילות שנעצרו לבדיקה על ידי המכס או עוכבו בשל הצורך בפרטים/ מסמכים/אישורים נוספים. עלויות השחרור מהמכס בגין הליכי שחרור פרטני נקבעות על ידי קבלני ההובלה של מסטופ וישתנו ממקרה למקרה ולרוב יכללו תשלום בגין אחסנה, מיסים והנפקת אישורים מיוחדים. מובהר כי מסטופ אינה אחראית לכל עלות יבוא, מסים, מכס, מע"מ ו/או כל תשלום אחר המוטל על המשלוח על ידי הרשויות השונות ותשלומים אלו הינם באחריותו הבלעדית של הלקוח.
  • שירות קונים בשבילך - שירות זה מאפשר ללקוחות לרכוש מוצרים באתרים בארצות הברית ובאירופה שאינם מקבלים כרטיסי אשראי ישראלים. במסגרת שירות זה מסטופ רוכשת מוצרים עבור לקוחות באמצעות חברות קשורות. לקוחות מסטופ מחויבים בעלות המוצרים בדולרים, במקרה שכרטיס האשראי שלהם מאפשר זאת, ובמידה שלא, בשקלים. העסקאות המבוקשות על ידי לקוחות מסטופ מתבצעות מול הספק בארה"ב/באירופה בתוך 2 ימי עסקים של ארצות הברית/אירופה, על פי הענין.
  • מסטופ אינה אחראית לטיב ולאיכות המוצרים שנקנו במסגרת השירות. מסטופ משמשת כמתווכת בלבד. כמו כן, מסטופ מסייעת בהחזרות/זיכויים מול הספק, ככל שהספק מאפשר זאת. החזרות /זיכויים כאמור יתבצעו עם קבלת החבילה במרכז הלוגיסטי אותה ישלח הלקוח על חשבונו. באחריות הלקוח לצרף לחבילה את כל המסמכים הדרושים לרבות תווית החזרה מאת הספק. עם קבלת המוצר החלופי תשלח החבילה לארץ ותימסר ללקוח. הלקוח יחויב בגין תשלום שירותי ההובלה בלבד בצירוף מיסים ונלווים, אם וככל שיש. היה ותווית ההחזרה של הספק אינה ברשות הלקוח, יחויב הלקוח בעלות המשלוח מהמרכז הלוגיסטי לספק וכן בדמי טיפול.
  • מסטופ אינה אחראית לכל נזק שיגרם ללקוח מכל מין וסוג שהוא במידה שהספק לא יאפשר זיכוי /החלפה מכל סיבה שהיא.
  • למסטופ מלוא שיקול הדעת האם להעניק את שירות קונים בשבילך. השירות יינתן אך ורק ביחס למוצרים הנרכשים באתרים המקבלים אמצעי תשלום של כרטיסי אשראי ו- PayPal.
  • קבלת השירות מתבצעת באמצעות מילוי טופס קניה אשר הוראותיו מהוות חלק אינטגרלי מתקנון זה. לקבלת הטופס לחץ כאן.
  • עבור שירות זה יחויב הלקוח בעמלה בגובה של 5% ממחיר המוצר אך לא פחות מ- 10$. במקרה של ביטול העסקה לפני קבלת סטטוס Billing Process In תוחזר ללקוח עלות המוצר, כפי שחויבה מסטופ על ידי הספק. עמלת מסטופ לא תוחזר.
  • במקרה של החלפת המוצר כמפורט לעיל - יחויב הלקוח בתשלום שירות ההובלה מארצות הברית/אירופה לישראל וכן בדמי טיפול בסך של 10$ מקרה של העדר תוויות החזרה.
  • שירות איחוד חבילות - שירות זה מאפשר ללקוח לאחד במרכז הלוגיסטי, בארה"ב או באירופה, מספר חבילות, המכילות את המוצרים שהזמין, לחבילה אחת לצורך חסכון בעלויות שילוח (לא ניתן לאחד לחבילה אחת חבילות מארה"ב ואירופה). השירות מותנה בקבלת מידע מפורט מהלקוח בטרם הגעת החבילה הראשונה למרכז הלוגיסטי וכן עדכון מסטופ ביחס לכל חבילה חדשה נוספת בטרם הגעתה. חבילה שתגיע למרכז הלוגיסטי, ותכולתה לא תימצא ברשימת המוצרים לאיחוד כפי שהעביר הלקוח מבעוד מועד, תיפתח במערכת כהזמנה חדשה. במידה והלקוח יבקש לאחד הזמנה פתוחה במסטופ להזמנה אחרת, יחויב בנוסף בתעריף "ביטול הזמנה קיימת", כמפורט להלן.
  • לא ניתן לבצע שינויים בהזמנה קיימת במסטופ לאחר שעברה לסטטוס "in billing process". באחריות הלקוח להעביר למסטופ את מירב הפרטים בגין חבילות עתידיות אשר ברצונו לאחד בטרם שליחתן לישראל. המידע יכיל את שמות המוצרים וחשבוניות רכש/ אישורי הזמנה המציגים ערך כספי שבו בוצעה העסקה.
  • בגין כל חבילה שנמסרה במרכז הלוגיסטי ואוחדה לחבילה קיימת יחויב הלקוח ב- $3. בגין "ביטול הזמנה קיימת" יחויב הלקוח בסך 7.5 $.
  • שירות ספירת מלאי לפריטים שנמסרו -שירות זה מאפשר ללקוח שביקש שרות איחוד מוצרים/חבילות לקבל מידע בגין החבילות שהגיעו עבורו למרכז הלוגיסטי והן בהליך המתנה לחבילות נוספות. עלות השירות 15$.
  • שירות שילוח חבילות לכתובת מקומית בארצות הברית / אירופה–שירות זה מאפשר ללקוחות מסטופ במקרים חריגים, בהם עלות ההובלה גבוהה ביחס לשווי המוצר, לשנות את יעד החבילה לכתובת שתיבחר על ידו בארצות הברית/אירופה, על פי הענין. מובהר בזאת כי מסטופ לא תישא בכל אחריות במקרים בהם עלות המשלוח לישראל תהיה גבוהה משווי החבילה. עלות ההובלה בתוך ארצות הברית ואירופה, הינה כפי שתחויב מסטופ על ידי חברת ההובלות המקומיות, בצירוף עמלה בסכום של 10$.
  • חיוב הלקוח בגין שירותי מסטופ המפורטים לעיל יעשה ללא צורך באישור נפרד ו/או נוסף.

 29. מסטופ שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את מחירון שירותי מסטופ מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי. שונה המחירון לאחר ביצוע הזמנה יחויב הלקוח במחירון מסטופ כפי שהיה בעת ביצוע ההזמנה.

 30. לקוחות מסטופ יחויבו עבור השירותים בשתי תנועות כספיות עוקבות:
  בסיום הליך הכנת החבילה במרכז הלוגיסטי - יתבצע חיוב בגין שרותי ההובלה מהמרכז הלוגיסטי ועד לבית הלקוח, ביטוח ושירותים נוספים במידה וסופקו לרבות שירות "קונים בשבילך" (שאז יחויב הלקוח הן בעמלת מסטופ והן בעלות המוצר), שירות ספירת מלאי לפרטים שנמסרו, שירות איחוד חבילות/פריטים ושירות שילוח חבילות לכתובת מקומית בארצות הברית ואירופה.

  לאחר שחרור החבילה מהמכס – במקרים של שחרור פרטני יגבה תשלום בגין שירותי מסטופ וכן יגבה תשלום במקרה ונגבו ממסטופ סכומים נוספים לצורך שרותי עמילות מכס, אחסנה, ומסים.

  החיוב בגין שרותי מסטופ יתבצע בשקלים ויחושב על פי שער העברות והמחאות ליום החיוב בפועל למעט ביחס לחיוב עלות המוצר במסגרת שירות קונים בשבילך אשר תהיה בדולר, במקרה שכרטיס האשראי של הלקוח מאפשר זאת ובמקרה שלא, בשקלים.

  אחריות

 31. מסטופ מבטחת אוטומטית את כל המוצרים הנשלחים לישראל, כמפורט בסעיף 26 לעיל, החל מהמועד בו נמסרה החבילה במרכז הלוגיסטי ועד למסירתה בכתובת אותה מסר הלקוח כמען לקבלתה. במקרה בו יתברר, עם קבלת החבילה במרכז הלוגיסטי, כי החבילה ניזוקה – ידאג שירות הלקוחות של מסטופ לידע את הלקוח בהקדם האפשרי.

 32. במקרה שהמוצר ניזוק לגמרי והוא בבחינת טוטל לוס /אבד במהלך המשלוח מהמרכז הלוגיסטי לכתובת הלקוח בישראל, יוחזר ללקוח מלוא סכום הרכישה תוך פרק זמן מקובל בקרב חברות הביטוח בישראל הפועלות בתחום כיסוי סיכוני הובלה אווירית וימית.

  במקרה של נזק שהינו בבחינת טוטל לוס ואובדן אחריות מסטופ הינה אך ורק לנזק ישיר, קרי עלות המוצר, עלויות המשלוח ומיסים. במקרים של נזק אחר למוצר אחריות מסטופ הינה אך ורק לנזק הישיר, קרי ירידת הערך על פי קביעת שמאי מטעם המבטחת של מסטופ.

  מסטופ, בעלי מניותיה, הדירקטורים, נושאי המשרה ועובדיה אינם אחרים לנזקים תוצאתיים ו/או נסיבתיים מכל מין וסוג שהוא ו/או לאובדן רווח ו/או אובדן שימוש הקשור במישרין ו/או בעקיפין למוצר. הלקוח מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה בקשר לכל נזק נוסף או אחר לרבות נזקים עקיפים אשר עשויים להיגרם לו במקרים כאמור.

 33. במקרה שמסטופ תהיה אחראית לעיכוב במסירת החבילה ולא יחולו האירועים המפורטים בסעיף 32 להלן יעמוד סכום הפיצוי בגין האיחור על סך דמי המשלוח למסטופ בגין החבילה (ללא מיסים ונלווים). מובהר כי מעבר לפיצוי האמור לא יהיה זכאי הלקוח לכל פיצוי נוסף בגין נזקים ישירים ו/או עקיפים.

 34. מסטופ תהיה פטורה מאחריות בכל הקשור לעיכוב במסירת החבילה בכל פרק זמן שהוא אשר נגרם במישרין או בעקיפין כתוצאה מכל עיכוב שאינו בשליטת מסטופ לרבות כתוצאה מתקלה במטוס, מזג אויר, חגים בארץ ובארה"ב, עיכוב החבילה במכס, שרפה, שביתות, השבתות, מלחמות, גיוסי כללי וכל פעולה של כח עליון בין אם צפויה ובין אם בלתי צפויה.

 35. באשר למוצרים הנרכשים במסגרת שירות קונים בשבילך, מבלי לגרוע באמור לעיל, תהא מסטופ אחראית להעברת התשלומים לספק בגין הזמנת המוצר. מובהר, כי מסטופ אינה אחראית למוצר ו/או לזמני אספקתו ולא תחשב כיבואן המוצרים.

 36. מסטופ לא תישא בכל אחריות שהיא, בין פלילית ובין אזרחית, בכל הנוגע ליבוא מוצרים שלא כחוק לרבות ביחס למוצרים עצמם ולמטרתם. אחריות במקרה כאמור הינה על הלקוח בלבד והוא מתחייב לשפות את מסטופ בגין כל נזק מכל מין וסוג שהוא שיגרם לה בשל יבוא שלא כחוק על ידו. כמו כן, מתחייב הלקוח לפעול בהתאם לכל דין לרבות בהתאם לדינים הבינלאומיים ולדיני ארצות הברית ואירופה בכל הקשור והנוגע לקבלת השירות על ידי מסטופ.

  זכות הקניין רוחני

 37. אין להעתיק, לשכפל, למכור, ולתרגם נתונים או מידע כלשהו מן האתר מבלי לקבל את רשותה המפורשת של מסטופ מראש ובכתב. כמו כן, אסור בהחלט לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים, או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר בלא קבלת הסכמת מסטופ מראש ובכתב.

 38. זכויות הקניין הרוחני באתר הינם רכושה של חברת מסטופ בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של האתר, טקסט, לוגו, עיצובים, תצלומים, אייקונים, כפתור, תמונות, אוספים, נתונים, תוכנה, בסיסי הנתונים וכל פרט אחר הנוגע לאתר.

 39. אין להשתמש בנתונים המופיעים באתר לצורך הצגתם במקום אחר, בלא לקבל את הסכמתה של מסטופ מראש ובכתב.

 40. השם "מסטופ" וסימני המסחר של מסטופ (בין אם נרשמו ובין אם לאו) - הם כולם רכושה של מסטופ בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

  שונות

 41. למסטופ שירות לקוחות אליו ניתן לפנות באמצעות האתר ובטלפונים 09-744-2551 ו- 1-700-5555-12 בימים א'-ה' ובין השעות 10:00 – 16:00.

 42. אתר מסטופ נבנה באופן שנועד לאפשר ללקוחות מסטופ לקבל את כל השירות באמצעות האתר ומבלי שנדרשת התערבותם של נציגי מסטופ במתן השירות. מסטופ שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן שירות ללקוחות אשר מתן השירות עבורם כרוך בהתערבות גדולה של נציגי מסטופ, דבר אשר הופך את מתן השירות לבלתי כדאי כלכלית ו/או במקרים בהם הלקוח מסרב לפעול בהתאם להוראות תקנון זה ו/או מתכחש לאמור בתקנון זה ו/או מתנהג בצורה שאינה מכובדת כלפי מסטופ לרבות נציגיה. במקרה של הפסקת השירות כאמור לעיל, ללקוח לא יהיו כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות כלפי מסטופ מכל מין וסוג שהוא.

 43. מסטופ שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מזמן לזמן, לרבות להפסיק או להגביל את השימוש בשירות וזאת ללא הודעה מוקדמת ומכל סיבה שהיא.

 44. במקרה של מחלוקת הנוגעת לשרות מסטופ, על כל הכרוך והנובע מכך, יהיה מקום השיפוט הבלעדי בבתי המשפט בת"א בלבד.

 45. הרישום במחשבי מסטופ יהווה ראיה מכרעת לנכונות רישומים אשר תנהל מסטופ, ע"פ תקנון זה.

 46. תנאי התקנון מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.