האם החבילה שלי מבוטחת?

מסטופ מבטחת עבורך את תכולת החבילה עד מלוא ערכה (בכפוף לפוליסת הביטוח), ערך הביטוח מוגבל לערך המוצרים, כפי שפורטו בחשבונית שצורפה לחבילה.

הביטוח תקף החל מהמועד בו נמסרה החבילה במרכז הלוגיסטי ועד למסירתה בכתובת אותה מסר הלקוח כמען לקבלתה. במקרה בו יתברר, עם קבלת החבילה במרכז הלוגיסטי, כי החבילה ניזוקה – ידאג שירות הלקוחות של מסטופ לידע את הלקוח בהקדם האפשרי.

חבילות בשווי נמוך מ- 100$  - מבוטחות חינם, ללא חיוב הלקוח.

חבילות בשווי הגבוה מ- 100$ ועד לשווי של 25,000$  - מבוטחות בביטוח הובלה אווירית כנגד תשלום של  $1 עבור כל  $100 שווי מוצר. חישוב שווי המוצר יתבצע החל מהדולר הראשון עבור כל מאה דולר ויעוגל כלפי מעלה למאה הבאה. חבילות בשווי העולה על 25,000$  - על הלקוח לפנות למסטופ טרם שליחת החבילה למרכז הלוגיסטי על מנת לסגור מולה את תנאי הביטוח.

החזר כספי יינתן בהתאם למדיניות חברת הביטוח של מסטופ. השתתפות עצמית : ערך חבילה עד 300$ - אין השתתפות עצמית, ערך חבילה 301$ - 5,000$ : השתתפות עצמית 100$ לחבילה (למעט שעונים בערך של בין 500 ל 1,000$ שיחויבו בהשתתפות עצמית של 200$) , ערך חבילה 5,001$-10,000$: השתתפות עצמית 500$ לחבילה, ערך חבילה 10,001$ - 25,000$ : השתתפות עצמית 750$ לחבילה. שווי החבילה/מוצר נקבע ע"פ ערך החבילה/המוצר כפי שהם מופיעים בחשבונית הספק בתוספת 25% בגין הוצאות נילוות.

קבלתי את החבילה וחתמתי עליה. כשפתחתי אותה, גיליתי שהמוצר פגום. מה עלי לעשות?

אנא צור קשר בהקדם האפשרי עם מחלקת שרות הלקוחות של מסטופ לטיפול בבעיה.