כללי

 1. ברוכים הבאים לתקנון האתר של מסטופ המופעל על ידי חברת נטוויזן סחר בינלאומי (2002) בע"מ (להלן: "החברה /מסטופ"') ח.פ.513265223 והידוע בכתובת www.mustop.co.il (להלן: "האתר").

  תקנון זה נועד להסדיר את תנאי ההתקשרות שבין לקוחות מסטופ לבינה. לקוח מסטופ המבצע פעולה באמצעות האתר מצהיר כי קרא והבין את תקנון האתר, המשמעויות הנובעות ממנו וכי ידוע לו שהוראות התקנון חלות על תנאי ההתקשרות שבינו לבין מסטופ וכי הן תחייבנה אותו ואת מסטופ כאחד, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד מסטופ ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או בעליה ו/או מי מטעמה מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות מסטופ על פי תקנון זה וזאת כלפי מסטופ בלבד.

 2. מסטופ אינה מייבאת ו/או מוכרת ו/או מספקת מוצרים כלשהם אלא מאפשרת באמצעות האתר לרכשם ו/או לייבאם לישראל מארצות הברית ומאירופה (להלן:"השירותים"). הלקוח הוא היבואן לכל דבר וענין של המוצרים לרבות ביחס לרשויות המדינה בארץ ובחו"ל ובכלל זה בספרי המכס ובהתאם נושא בכל עלויות המיסים והנלווים הנובעים מיבוא החבילה לישראל וזאת , בין אם היבוא נעשה כיבוא אישי כמפורט להלן ובין אם כיבוא מסחרי.

 3. על יבוא מוצרים לישראל חלים דיני המס הישראלים ובהתאם נקבע אילו מוצרים ניתן לייבא, קיימות דרישות ספציפיות ביחס למוצרים שונים וגובה המס/הפטור מתשלום. למידע מתוך המדריך לייבוא אישי באתר המכס לחץ כאן. באחריות הלקוח לוודא האם ניתן לשלוח באוויר את המוצר בהתאם לדין המקומי של הארץ ממנה נשלח המוצר, האם מסטופ מספקת שירותי שילוח לסוג המוצר הרלוונטי, האם יבוא המוצר מותנה באישור הרשויות בישראל, מהם הקריטריונים הנדרשים וכן הצורך בקבלת אישור/רישיון יבוא טרם ביצוע הזמנה.
 4.  

 5. האחריות הבלעדית לטיב המוצרים, לאספקתם עד למרכזים הלוגיסטיים בניו ג'רזי ובלונדון, על פי הענין (המרכז הלוגיסטי בלונדון ובניו ג'רזי, כ"א מהם בנפרד יקראו להלן: "המרכז הלוגיסטי"), מתן אחריות וגביית התשלום עבור רכישת המוצרים (למעט במקרים בהם ניתן שירות רכש מקומי)- מוטלת באופן בלעדי על הספק ממנו נרכשו המוצרים. אין לראות במסטופ כמי שמוכרת את המוצרים ו/או כמי שחבה באחריות כלשהי בגין מכירתם.

 6. מסטופ מספקת שירותים אך ורק לבוגרים/ות מעל גיל 18. מסטופ שומרת לעצמה את הזכות לסרב להעניק שירות, לבטל חשבונות ולבטל הזמנות בשיקול דעתה הבלעדי במידה ואת/ה מתחת לגיל 18

 7. השימוש בכתובות המסופקות על ידי החברה במרכזים הלוגיסטיים בחו"ל מוגבל  אך ורק למתן השירותים. חל איסור חמור על שימוש  בכתובות אלו שלא לשם האמור לעיל ובכלל זה אין להשתמש בכתובות לצורך הצגתן ככתובות של כל אדם ו/או גוף שהוא. מובהר כי שימוש כאמור מהווה עבירה פלילית והחברה תנקוט בכל האמצעים המותרים בחוק כלפי מפר הוראה זו.
 8. תהליך הרישום והגעת החבילה מהספק בחו"ל לבית הלקוח

 9. הרישום לשירותי מסטופ אינו כרוך בתשלום ומתבצע כמפורט במדריך מסטופ המצוי באתר מסטופ (להלן: "מדריך מסטופ"). את טופסי התשלום עבור הקניות באתרי הספקים האמריקאים והאירופאים (להלן: אתר הספק/הספקים/אתרי הספקים") חובה למלא בהתאם להוראות המצויות במדריך מסטופ.

 10. טרם ביצוע כל הזמנה יש להתעדכן בכתובת העדכנית של המרכז הלוגיסטי הרלוונטי. לאחר ביצוע ההזמנה, יש להעביר למסטופ במייל לכתובת כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת  , את אישור ההזמנה/קבלה /חשבונית המלווה את החבילה והמציג את הפרטים המלאים של הלקוח, תיאור המוצרים, ערך המוצר כפי ששולם כולל דמי משלוח ומיסים מקומיים (להלן:"מסמך ערך רשמי"). יש  לשמור את המסמך האמור. לא ניתן יהיה לבצע שילוח לישראל בהעדר מסמך המכיל את כל המידע המפורט לעיל.

 11. לאחר ביצוע קניה באתר הספק, ובכפוף לתנאי המשלוח המקומיים כפי שסוכמו בין הלקוח לבין הספק, תתקבל החבילה במרכז הלוגיסטי. פרק הזמן הנדרש להגעת חבילה מהספק למרכז הלוגיסטי תלוי בלעדית בספק ובאמצעי בו הוא משתמש לשילוח החבילה. פרק זמן זה משתנה אצל ספקים שונים. מידע לגבי שרותי השילוח מצוי לרוב באתרי הספקים, תחת סעיף זמני משלוח.

 12. על החבילה להגיע למרכז הלוגיסטי כשהיא כוללת מסמך המכונה "ערך רשמי"  במקרים בהם מגיעה החבילה ללא מסמך "ערך רשמי", תישלח ללקוח הודעה ובה יצוין סטטוס "ממתין לחשבונית". עם קבלת מייל זה, מתבקש הלקוח לשלוח למסטופ העתק של המייל שקיבל מהספק ביום הרכישה המאשר את ההזמנה שביצע.

 13. כאשר בידי מסטופ מלוא הפרטים והמידע הדרוש ביחס לחבילה, ישונה סטטוס החבילה ל- In Billing Process  וממועד זה ואילך לא ניתן יהיה לבצע כל שינוי בנוגע לחבילה.

 14. משלוח מהמרכז הלוגיסטי לישראל מתבצע במרוכז כמעט בכל ימות השבוע. עם הגעת החבילות לישראל יתבצע הליך השחרור ממכס.

 15. עם שחרור החבילה מהמכס מוציא קבלן ההובלות של מסטופ ללקוחה מסרון ובו בקשה לתאום המסירה. על מנת שהחבלה תצא לפיזור על הלקוח להשב למסרון ולתאם את מועד המסירה ומיקומה, כאשר "בלדר עד הבית" משמע כתובת הלקוח כפי שהוכנסה על ידו באתר מסטופ.  במידה והלקוח לא ימצא בכתובת המסירה שנבחרה על ידו תושאר לו פתקית ובה הנחיות לתאום המשלוח למועד חלופי. במקרה בו ימצא ע"פ חוקי מדינת ישראל כי החבילה חייבת בעלויות שחרור - חברת ההובלה תיצור קשר ישירות עם הלקוח ותתאם מולו ישירות את תשלום העלויות בכרטיס אשראי וזאת כתנאי לתאום פיזור החבילה.

 16. זמן משוער להגעת חבילה הנו בין 7-10 ימי עסקים מיום יציאתה מהמרכז הלוגיסיטי בארה"ב ובאנגליה. 

 17.  

  שחרור מהמכס ומיסים

   

 18. החל מתאריך ה 1 במאי יבוצע שינוי בתהליך גביית החיובים המגיעים מרשויות המס ועמיל המכס ואשר קשורים לשחרור החבילות ממכס. חבילות שימצאו חייבות בעלויות שחרור : מיסים , אגרות ועמילות מכס,  חיובים אלו יגבו ישירות על ידי חברת ההובלה. מסטופ תמשיך לחייב בגין עלויות שילוח ושירותים נוספים במידה וסופקו בחו"ל  אולם לא תחייב יותר בגין עלויות נוספות עם הגעת החבילה לישראל. במקרה בו ימצא ע"פ חוקי מדינת ישראל כי החבילה חייבת בעלויות שחרור - חברת ההובלה תיצור קשר ישירות עם הלקוח ותתאם מולו ישירות את תשלום העלויות בכרטיס אשראי וזאת כתנאי לתאום פיזור החבילה. על יבוא מוצרים לישראל חלים דיני המס הישראלים ובהתאם נקבע אילו מוצרים ניתן לביא, קיומן של דרישות ספציפיות ביחס למוצרים שונים וגובה המס/הפטור מתשלום. למידע מתוך המדריך לייבוא אישי באתר המכס לחץ כאן. באחריות הלקוח לוודא האם ניתן ליבא את המוצר לישראל, האם יבוא המוצר  מותנה באישור הרשויות בישראל, מהם הקריטריונים הנדרשים וכן הצורך בקבלת אישור/רישיון יבוא טרם ביצוע ההזמנה. כמו כן, להסבר באשר לעלויות המכס לחץ כאן . המידע האמור אינו מהווה יעוץ בכל הקשור לשיעורי המכס, מס קניה והמע"מ ועל הלקוח החובה לבדוק זאת באופן עצמאי מול רשויות המס.

 19. על פי תקנות המכס ניתנים פטורים בגין יבוא אישי, כפי שיפורט להלן, בעוד שיבוא שאינו יבוא אישי אינו פטור ממיסים. יבוא אישי על פי תקנות המכס משמע; טובין שנשלחו אל הלקוח בדואר חבילות המיועדים לשימושו האישי בתנאים הבאים:1) הטובין אינם אסורים ליבוא לישראל. 2) השולח הצהיר על תכולת החבילה. 3) משקל החבילה אינו עולה על 20 ק"ג.

 20. על פי תקנות המכס בישראל, שווי המוצרים ביבוא אישי כולל את סה"כ התשלומים ששולמו על ידי הלקוח עבור המוצרים כולל דמי הובלה עד להגעם למרכז הלוגיסטי הרלוונטי של מסטופ..

 21. ככלל, חבילות של יבוא אישי לישראל אשר ערכן הכולל (כולל את עלות ההובלה המקומית בחו"ל), לפי חשבון הספק, אינו עולה על 75$, פטורות מתשלום מיסים, לא כולל טבק על כל סוגיו, משקאות משכרים ומוצרים אחרים כפי שמפורסם באתר המכס. התקרה מתייחסת לחבילה בודדת, ביבוא אישי. מוצרים ביבוא אישי שערכם הכולל הינו מעבר לסכום הפטור או שאינם פטורים יחויבו בתשלום, מיסים ( מכס, מס קניה ומע"מ על פי קבוצות האפיון שלהם על ידי המכס), אגרות ושירותי עמילות למסטופ.

 22. המכס רשאי לעצור כל חבילה לפי שיקול דעתו (לרבות בשל חובות אחרים של הלקוח לרשויות המס) ולבדוק אותה ו/או לעכב את שחרורה. במקרה של עצירת ו/או עיכוב חבילה יחויב הלקוח בעמלת מכס גבוהה יותר בדמי אחסון, כפי שיקבע על ידי המכס ועמיל המכס וכן בשירותי עמילות למסטופ.

 23. עמילי המכס יגישו לרשויות המכס בישראל דיווח מדויק של תכולת כל חבילה, על פי סיווגה ושווי המוצרים המיובאים.

 24. לרוב, יעברו חבילות בעלות אופי שיגרתי וערך הנמוך מ 1,000 דולר הליך שחרור מהיר, שיסתיים עוד ביום הגעת החבילות לארץ.

 25. חבילות בערך הגבוה מ 1,000 דולר, וחבילות המכילות פרטי יבוא חריגים, כהגדרתם להלן , וכן חבילות שהמכס יבחר לבודקן על פי שיקול דעתו, ישוחררו בהליך פרטני. לצורכי תקנון זה "חבילות אשר מכילות פרטי יבוא חריגים" משמע: מוצרי מזון, תרופות, מוצרים העלולים לגרום נזק גופני, מוצרים אלחוטיים, חלפים לרכב וכל מוצר נוסף אשר לשם יבואו לישראל נדרשת קבלת אישור הרשויות הרלוונטיות בישראל. חבילות אלו עשויות להתעכב במכס בשל הצורך באישורים ובבדיקות שונות ולהיות מחויבות בעלויות חריגות.

 26. ככל שידרש הלקוח על ידי המכס להעביר למכס מידע נוסף באשר למוצרים,  מחלקת עמילות הצכס של חברת ההובלה תיצור קשר עם הלקוח לשם קבלת המידע האמור.

 27. במידה ולשם שחרור החבילה ידרש על ידי מי מבין הרשויות הצגת אישור מיוחד, תיצור מחלקת עמילות המכס של חברת ההובלה קשר עם הלקוח וזאת עם קבלת הדרישה מהגורם הרלוונטי. במקרה כאמור על הלקוח להמציא את האישורים הדרושים כדי לקצר ככל האפשר את הליך השחרור המכס. עד לשחרור החבילה מהמכס הלקוח ישא בכל העלויות כפי שיחייבו הרשויות ועמיל המכס לרבות ממ"ן (אחסנה). 

 28. בשל עצירת/עיכוב חבילה במכס כאמור בסעיף זה, יחויב הלקוח בתשלום גבוה יותר בשל שירותי עמילות המכס וכן בעמלה נוספת בשל קבלת האישורים הנוספים שידרשו. באחריות הלקוח בלבד להמציא את כל האישורים אשר ידרשו על ידי כל גורם שהוא לצורך שחרור החבילה מהמכס.

 29. במקרה שהחבילה תעוכב במרכז הלוגיסטי או במכס או במקרה שהחבילה לא נמסרה ללקוח חרף פניות מסטופ ללקוח, והכל מכל סיבה שהיא  - בחלוף 60 יום מעת פניית מסטופ ללקוח בענין תחשב החבילה כחבילה שננטשה, ומסטופ תהיה פטורה מכל אחריות ביחס לחבילה ולשחרורה ובכלל זה תהא רשאית להשמידה. מובהר בזאת כי אין באמור לעיל כדי לפטור את הלקוח מתשלום עמלות מסטופ ומתשלום מיסים על פי הענין.

  שירותי מסטופ והתשלום בגינם

 30. התשלום עבור שירותי מסטופ יתבצע באמצעות חיוב כרטיס אשראי או באמצעות הרשאה לחיוב חשבון PayPal. הלקוח מאשר כי ידוע לו שלא יידרש אישורו מראש לחיוב בגין דמי משלוח חבילות ושירותים נוספים, במידה וסופקו  בחו"ל על פי תקנון זה. בגין חבילות ששוחררו ממכס עד לתאריך ה 30.4.2020 מסטופ תחייב גם על עליות שחרור ממכס במידה ונדרשו ,אין להסיר את אמצעי התשלום טרם שיתבצעו מלוא חיובי המיסים, הלקוח מאשר כי ידוע לו שלא יידרש אישורו מראש לחיוב עמילות המכס והתשלומים בגין שרותי מסטופ , מיסים, עמילות מכס, דמי אחסנה ושירותי מסטופ על פי תקנון זה.

  מסטופ מנפיקה חשבוניות מס ללקוחותיה בעזרת מערכת "חשבונית ירוקה". חשבוניות אלה נשלחות ללקוחות מיד לאחר חיוב העסקה.
  ניתן לראות את העתקי החשבוניות גם בדף ההזמנה תחת חשבון הלקוח של מסטופ. חשבוניות אלו קבילות להחזרי מע"מ.

 31. מסטופ שומרת לעצמה את הזכות לעכב ולא למסור ללקוח כל חבילה עד לתשלום מלוא עלות שחרור החבילה מהמכס ובכלל זה המיסים,  אגרות, עמילות המכס והתשלומים בגין שרותי מסטופ וזאת במידה ואלו שולמו ע"י מסטופ לחברת ההובלה.

 32. להלן שירותי מסטופ ועלותם:
  • שירות ההובלה מארצות הברית ואירופה לישראל - שירות זה מאפשר ללקוח שרכש מוצרים באתרי ספקים בארצות הברית ובאירופה וביקש במסגרת הזמנתו כי המוצרים ימסרו במרכז הלוגיסטי בארה"ב ובאירופה, לקבלם בישראל בכתובת שמסר באתר.
  • התשלום בגין שירות זה הינו בהתאם למשקל הנפחי של המשלוח או המשקל הממשי של המשלוח, לפי הגבוה מבין השניים, כמקובל במגזר ההובלה האווירית, כאשר משקל החבילה יעוגל ליחידת חצי הק"ג הבאה בצירוף המיסים ששולמו בגינה ובצירוף התשלומים המפורטים להלן על פי הענין . לטבלת מחירים עדכנית ולהסבר מלא על שיטת חישוב המשקל הנפחי לחץ כאן.
  • ביטוח - ביטוח - חבילות בשווי נמוך מ- 100$  - מבוטחות חינם, ללא חיוב הלקוח.  חבילות בשווי הגבוה מ- 100$ ועד לשווי של 25,000$  - מבוטחות בביטוח הובלה אווירית כנגד תשלום של  $1 עבור כל  $100 שווי מוצר. חישוב שווי המוצר יתבצע החל מהדולר הראשון עבור כל מאה דולר ויעוגל כלפי מעלה למאה הבאה. חבילות בשווי העולה על 25,000$  - על הלקוח לפנות למסטופ טרם שליחת החבילה למרכז הלוגיסטי על מנת לסגור מולה את תנאי הביטוח. החזר כספי יינתן בהתאם למדיניות חברת הביטוח של מסטופ. השתתפות עצמית : ערך חבילה עד 300$ - אין השתתפות עצמית, ערך חבילה 301$ - 5,000$ : השתתפות עצמית 100$ לחבילה, ערך חבילה 5,001$-10,000$: השתתפות עצמית 500$ לחבילה, ערך חבילה 10,001$ - 25,000$ : השתתפות עצמית 750$ לחבילה. שווי החבילה/מוצר נקבע ע"פ ערך החבילה/המוצר כפי שהם מופיעים בחשבונית הספק בתוספת 25% בגין הוצאות נילוות.
  • שירות איחוד חבילות - שירות זה מאפשר ללקוח לאחד במרכז הלוגיסטי, בארה"ב ובאירופה, מספר חבילות, המכילות את המוצרים שהזמין, לחבילה אחת (לא ניתן לאחד לחבילה אחת חבילות מארה"ב ומאירופה). השירות מותנה בקבלת מידע מפורט מהלקוח בטרם הגעת החבילה הראשונה למרכז הלוגיסטי וכן עדכון מסטופ ביחס לכל חבילה חדשה נוספת בטרם הגעתה. חבילה שתגיע למרכז הלוגיסטי, ותכולתה לא תימצא ברשימת המוצרים לאיחוד כפי שהעביר הלקוח מבעוד מועד, תיפתח במערכת כהזמנה חדשה. במידה והלקוח יבקש לאחד הזמנה פתוחה במסטופ להזמנה אחרת, יחויב בנוסף בתעריף "ביטול הזמנה קיימת",בסך 7.5$ כמפורט להלן. איחוד החבילות אינו מבטיח הוזלת עלויות משלוח.
  • לא ניתן לבצע שינויים בהזמנה קיימת במסטופ לאחר שעברה לסטטוס "in billing process". באחריות הלקוח להעביר למסטופ את מירב הפרטים בגין חבילות עתידיות אשר ברצונו לאחד בטרם שליחתן לישראל. המידע יכיל את שמות המוצרים וחשבוניות רכש/ אישורי הזמנה המציגים ערך כספי שבו בוצעה העסקה.
  • בגין כל חבילה שנמסרה במרכז הלוגיסטי ואוחדה עם חבילות אחרות יחויב הלקוח ב- $3 החל מן החבילה הראשונה.
  • הלקוח יחוייב בשירות איחוד חבילות גם במקרים בהם פוצלה הזמנת הלקוח למספר משלוחים ע"י הספק.
  • שירות ספירת מלאי לפריטים שנמסרו - שירות זה מאפשר ללקוח שביקש שרות איחוד מוצרים/חבילות לקבל מידע בגין החבילות שהגיעו עבורו למרכז הלוגיסטי והן בהליך המתנה לחבילות נוספות. עלות השירות 15$.
  • שירות שילוח חבילות לכתובת מקומית בארצות הברית ובאירופה – שירות זה מאפשר ללקוחות מסטופ במקרים חריגים, בהם עלות ההובלה גבוהה ביחס לשווי המוצר, לשנות את יעד החבילה לכתובת שתיבחר על ידו בארצות הברית ובאירופה, על פי הענין. מובהר בזאת כי מסטופ לא תישא בכל אחריות במקרים בהם עלות המשלוח לישראל תהיה גבוהה משווי החבילה. עלות ההובלה בתוך ארצות הברית ואירופה, הינה כפי שתחויב מסטופ על ידי חברת ההובלות המקומיות, בצירוף עמלה בסכום של 15$.
  • עמילות שחרור בהליך רגיל – חבילות של יבוא אישי לישראל, אשר ערכן הכולל (כולל את עלות ההובלה המקומית בחו"ל) עולה על 75$, ואשר עוברות הליך שחרור רגיל – עלות שירותי העמילות בגין שחרור מסוג זה, תעמוד על 31.1 ש"ח (+ מע"מ) ומחוייבת בשתי שורות  : 15.9 ש"ח (+ מע"מ), עמלת שחרור בסך 15.2 ש"ח  ( + מע"מ). הליך רגיל – משמע, החבילה לא נעצרה ו/או עוכבה על ידי המכס ו/או לא נדרשו פרטים ו/או מסמכים ו/או אישורים נוספים לצורך שחרור החבילה מהמכס. שחרור החבילה כרוך גם בתשלום מיסים ואגרות. מחיר זה תקף רק לחבילות ששוחררו עד לתאריך ה 30.4.2020 ו/או חבילות אשר עלות שחרורן ממכס שולמה ע"י מסטופ לעמיל המכס ולאחר מכן נגבתה מהלקוח ע"י מסטופ. חבילות שישוחררו לאחר ה1.5.2020 , חברת ההובלה תיצור קשר ישירות עם הלקוח ועלות שירותי העמילות תהיה ע"פ מחירון חברת ההובלה ותשולם ישירות ע"י הלקוח לחברת ההובלה.
  • עמילות שחרור בהליך פרטניעלות שירותי העמילות בגין שחרור מסוג זה תעמוד על כ 125.2 ש"ח  (+ מע"מ) ומחוייבת בשתי שורות : 72 ש"ח (+ מע"מ), עמלת שחרור בסך 53.2 ש"ח  ( + מע"מ). שחרור פרטני משמע אחד מאלו:1) חבילות בשווי העולה על 1000$. 2)  חבילות ששחרורן דורש המצאת אישורים מרשויות המדינה לרבות משרד התקשורת, מכון התקנים, משרד התחבורה ועוד. 3) חבילות שנעצרו לבדיקה על ידי המכס או עוכבו בשל הצורך בפרטים/ מסמכים/אישורים  נוספים. עלויות השחרור מהמכס בגין הליכי שחרור פרטני נקבעות על ידי קבלני ההובלה של מסטופ וישתנו ממקרה למקרה ולרוב יכללו תשלום בגין אחסנה, מיסים והנפקת אישורים מיוחדים. מובהר כי מסטופ אינה אחראית לכל עלות יבוא, מסים, מכס, מע"מ ו/או כל תשלום אחר המוטל על המשלוח על ידי הרשויות השונות ותשלומים אלו הינם באחריותו הבלעדית של הלקוח.מחיר זה תקף רק לחבילות ששוחררו עד לתאריך ה 30.4.2020 ו/או חבילות אשר עלות שחרורן ממכס שולמה ע"י מסטופ לעמיל המכס ולאחר מכן נגבתה מהלקוח ע"י מסטופ. חבילות שישוחררו לאחר ה1.5.2020 , חברת ההובלה תיצור קשר ישירות עם הלקוח ועלות שירותי העמילות תהיה ע"פ מחירון חברת ההובלה ותשולם ישירות ע"י הלקוח לחברת ההובלה.
  • חיוב הלקוח בגין שירותי מסטופ המפורטים לעיל יעשה ללא צורך באישור נפרד ו/או נוסף.

 33. מסטופ שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את מחירון שירותי מסטופ מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי. שונה המחירון לאחר ביצוע הזמנה יחויב הלקוח במחירון מסטופ כפי שהיה בעת ביצוע ההזמנה.

 34. לקוחות מסטופ יחויבו עבור השירותים בתנועה כספית אחת:
  שרותי שילוח ושירותים נוספים במידה וסופקו בחו"ל - חיוב זה יבוצע בסיום הליך הכנת החבילה לקראת שילוחה לארץ , לפני עליתה לטיסה לארץ בארה"ב או באירופה. חיוב הלקוח בגין שרותי מסטופ מתבצע בשקלים ע"פ חיוב שער הדולר ,שער העברות והמחאות, שנקבע ע"י בנק לאומי ביום העסקים האחרון שלפני הנפקת החשבונית.
  שירות  שחרור ממכס (מיסים, מכס, אגרות ושרותי עמילות) - חיוב זה יבוצע לאחר הנחיתה בישראל, במקרים בהם החבילה חייבת במכס ומיסים ע"פ חוקי מדינת ישראלו/או במקרה והחבילה נעצרה לבדיקה ע"י המכס. תשלומי אלו יחוייבו עם קבלת החשבון הסופי מקבלן ההובלה ועמילות המכס של מסטופ. (לעיתים החיוב יבוצע בפועל לאחר קבלת החבילה ע"י הלקוח). חיוב זה תקף רק לחבילות ששוחררו עד לתאריך ה 30.4.2020 ו/או חבילות אשר עלות שחרורן ממכס שולמה ע"י מסטופ לעמיל המכס ולאחר מכן נגבתה מהלקוח ע"י מסטופ. חבילות שישוחררו לאחר ה1.5.2020 , במקרה בו ימצא ע"פ חוקי מדינת ישראל כי החבילה חייבת בעלויות שחרור - חברת ההובלה תיצור קשר ישירות עם הלקוח ותתאם מולו ישירות את תשלום העלויות בכרטיס אשראי וזאת כתנאי לתאום פיזור החבילה.

  במקרים רבים, חיובי המיסים על החבילות מתקבלים תקופת מה לאחר שחרור החבילה מהמכס. במקרים אלו, חיובי המיסים יבוצעו דרך אמצעי התשלום האחרון המעודכן בחשבון הלקוח.

  מדיניות ביטולים

 35. השירותים על פי תקנון זה ניתנים לביטול כל עוד לא החלה מסטופ במתן השירותים וזאת ללא כל עלות שהיא.
  לצורכי תקנון זה תיחשב מסטופ כמי שהחלה במתן השירותים החל מהמועד בו הגיעה החבילה למרכז הלוגיסטי של מסטופ.

  אחריות

 36. מסטופ מבטחת אוטומטית את כל המוצרים הנשלחים לישראל, כמפורט בסעיף 29 לעיל, החל מהמועד בו נמסרה החבילה במרכז הלוגיסטי ועד למסירתה בכתובת אותה מסר הלקוח כמען לקבלתה. במקרה בו יתברר, עם קבלת החבילה במרכז הלוגיסטי, כי החבילה ניזוקה – ידאג שירות הלקוחות של מסטופ לידע את הלקוח בהקדם האפשרי.

 37. במקרה של נזק שהינו בבחינת טוטל לוס או אובדן המוצר, תהא מסטופ אחראית אך ורק לנזק ישיר, קרי עלות המוצר, עלויות המשלוח ומיסים. במקרים של נזק אחר למוצר שאינו בבחינת טוטל לוס  תהא מסטופ אחרית אך ורק לנזק הישיר, קרי לירידת הערך על פי קביעת שמאי מטעם המבטחת של מסטופ.

  כמו כן, בכל מקרה בו תהא מסטופ אחראית כאמור לעיל יחוייב הלקוח בהשתתפות עצמית בהתאם לאמור להלן : ערך חבילה עד 300$ - אין השתתפות עצמית, ערך חבילה 301$ - 5,000$ : השתתפות עצמית 100$ לחבילה (למעט שעונים בערך של ביין 500 ל 1,000$ אשר יחויבו בהשתתפות עצמית של 200$), ערך חבילה 5,001$-10,000$ : השתתפות עצמית 500$ לחבילה, ערך חבילה 10,001$ - 25,000$ : השתתפות עצמית 750$ לחבילה, ערך חבילה מעל 25,000$ : על הלקוח לפנות כאמור בסעיף 29 לסגירת נושא הביטוח, טרם שליחת החבילה למרכז הלוגסטי. שווי החבילה/מוצר נקבע ע"פ ערך החבילה/המוצר כפי שהם מופיעים בחשבונית הספק בתוספת 25% בגין הוצאות נילוות.

  תשלומים בהם תהא חייבת מסטופ בהתאם לאמור לעיל יבוצעו פרק זמן מקובל בקרב חברות הביטוח בישראל הפועלות בתחום כיסוי סיכוני הובלה אווירית וימית בניכוי ההשתתפות העצמית.

  מסטופ, בעלי מניותיה, הדירקטורים, נושאי המשרה ועובדיה אינם אחרים לנזקים תוצאתיים ו/או נסיבתיים  מכל מין וסוג שהוא ו/או לאובדן רווח ו/או אובדן שימוש הקשור במישרין ו/או בעקיפין למוצר. הלקוח מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה בקשר לכל נזק נוסף או אחר לרבות נזקים עקיפים אשר עשויים להיגרם לו במקרים כאמור.

 38. במקרה שמסטופ תהיה אחראית לעיכוב במסירת החבילה ולא יחולו האירועים המפורטים בסעיף 32 להלן יעמוד סכום הפיצוי בגין האיחור על סך דמי המשלוח למסטופ בגין החבילה (ללא מיסים ונלווים). מובהר כי מעבר לפיצוי האמור לא יהיה זכאי הלקוח לכל פיצוי נוסף בגין נזקים ישירים ו/או עקיפים.

 39. מסטופ תהיה פטורה מאחריות בכל הקשור לעיכוב במסירת החבילה בכל פרק זמן שהוא אשר נגרם במישרין או בעקיפין כתוצאה מכל עיכוב שאינו בשליטת מסטופ לרבות כתוצאה מתקלה במטוס, מזג אויר, חגים בארץ, בארה"ב ובאירופה, עיכוב החבילה במכס, שרפה, שביתות, השבתות, מלחמות, גיוסי כללי  וכל פעולה של כח עליון בין אם צפויה ובין אם בלתי צפויה.

 40. מסטופ לא תישא בכל אחריות שהיא, בין פלילית ובין אזרחית, בכל הנוגע ליבוא מוצרים שלא כחוק לרבות ביחס למוצרים עצמם ולמטרתם. אחריות במקרה כאמור הינה על הלקוח בלבד והוא מתחייב לשפות את מסטופ בגין כל נזק מכל מין וסוג שהוא שיגרם לה בשל יבוא שלא כחוק על ידו. כמו כן, מתחייב הלקוח לפעול בהתאם לכל דין לרבות בהתאם לדינים הבינלאומיים ולדיני ארצות הברית ואירופה בכל הקשור והנוגע לקבלת השירות על  ידי  מסטופ.
 41. זכות הקניין רוחני

 42. אין להעתיק, לשכפל, למכור, ולתרגם נתונים או מידע כלשהו מן האתר מבלי לקבל את רשותה המפורשת של מסטופ מראש ובכתב. כמו כן, אסור בהחלט לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים, או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר בלא קבלת הסכמת מסטופ מראש ובכתב.

 43. זכויות הקניין הרוחני באתר הינם רכושה של חברת מסטופ בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של האתר, טקסט, לוגו, עיצובים, תצלומים, אייקונים, כפתור, תמונות, אוספים, נתונים, תוכנה, בסיסי הנתונים  וכל פרט אחר הנוגע לאתר.

 44. אין להשתמש בנתונים המופיעים באתר לצורך הצגתם במקום אחר, בלא לקבל את הסכמתה של מסטופ מראש ובכתב.

 45. השם "מסטופ" וסימני המסחר של מסטופ (בין אם נרשמו ובין אם לאו) - הם כולם רכושה של מסטופ  בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

  שונות

 46. למסטופ שירות לקוחות אליו ניתן לפנות באמצעות המייל, כתובת המייל כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת . השירות ללקוחות מסטופ מתבצע ע"י מוקדי השירות היושבים בישראל ובארה"ב. מוקד ישראל פעיל בימים א'-ה' בין השעות 8:00 ל- 13:00, מוקד ארה"ב פעיל בימים ב'-ו' בין השעות  15:00-21:00 שעון ישראל.  שירות שילוח חבילות לישראל - משלוחים מהמרכזים הלוגיסטיים של מסטופ בארה"ב ובאירופה מתבצעים בכל ימי העסקים בשבוע (ימים ב-ו). המרכזים הלוגיסטים סגורים בימים שבת וראשון וכן בימי חגים מקומיים בארה"ב ובאנגליה בהתאמה.

 47. אתר מסטופ נבנה באופן שנועד לאפשר ללקוחות מסטופ לקבל את כל השירות באמצעות האתר ומבלי שנדרשת התערבותם של נציגי מסטופ במתן השירות. מסטופ שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן שירות ללקוחות אשר מתן השירות עבורם כרוך בהתערבות גדולה של נציגי מסטופ, דבר אשר הופך את מתן השירות לבלתי כדאי כלכלית ו/או במקרים בהם הלקוח מסרב לפעול בהתאם להוראות תקנון זה ו/או מתכחש לאמור בתקנון זה ו/או מתנהג בצורה שאינה מכובדת כלפי מסטופ לרבות נציגיה. במקרה של הפסקת השירות כאמור לעיל, ללקוח לא יהיו כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות כלפי מסטופ מכל מין וסוג שהוא.
 48. מסטופ מעדכנת  על פי הצורך את לקוחותיה בנושאים הנוגעים והקשורים למתן שירותיה. עדכונים אלו ניתן למצוא באתר מסטופ וכן נשלחים הם  באמצעות דיוורים ללקוחות שבחרו לקבלם. באחריותו המלאה של כל לקוח, להתעדכן  באתר מסטופ טרם ביצוע כל הזמנה.  את כל העדכונים ניתן למצוא בעמוד "חדשות" באתר מסטופ בקישור: https://www.mustop.co.il/news

 49. מסטופ שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מזמן לזמן, לרבות להפסיק או להגביל את השימוש בשירות וזאת ללא הודעה מוקדמת ומכל סיבה שהיא.

 50. במקרה של מחלוקת הנוגעת לשרות מסטופ, על כל הכרוך והנובע מכך, יהיה מקום השיפוט הבלעדי בבתי המשפט בת"א בלבד.

 51. הרישום במחשבי מסטופ יהווה ראיה מכרעת לנכונות רישומים אשר תנהל מסטופ, ע"פ תקנון זה.

 52. תנאי התקנון מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.