נאלצנו להפסיק את פעילות מסטופ.

אנו חוזרים ומזכירים כי יש להפסיק לאלתר כל שימוש בכתובות מסטופ בהם השתמשתם טרם סיום הפעילות.

למסטופ אין כל יכולת או שליטה על חבילות שיגיעו לכתובות הנ"ל ומסטופ תהיה פטורה מכל אחריות בקשר לחבילות אלו.

אנו מודים לכם על האמון רב השנים ומאחלים הרבה בריאות לכם ולבני משפחותיכם!

לקישור להודעה שפורסמה בתאריך ה 12.5.20 בגין הפסקת הפעילות לחץ כאן